login »

In de praktijk

Het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland richt zich op:

  • jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit;
  • nazorg ex-gedetineerden en aanpak veelplegers;
  • huiselijk geweld.

Voor alle doelgroepen is er een casusoverleg, waarin de verschillende organisaties informatie over de betrokkene uitwisselen.

Door middel van bovenstaande overleggen en andere contactmomenten wordt door de professionals gewerkt aan concrete oplossingen voor strafbaar gedrag en risicogedrag. Informatie voor een effectiever en sneller ingrijpen wordt direct uitgewisseld.

Informatie over cliƫnten mag niet naar buiten, maar onderling kunnen de medewerkers alle informatie uitwisselen die nodig is om tot een goede aanpak te komen. Soms kan het plan meteen worden uitgevoerd. In enkele gevallen dient het Zorg & Veiligheidshuis een voorstel voor een aanpak in bij de rechter, die over de uiteindelijke aanpak beslist.