login »

Huiselijk geweld

In het Justitieel Casus Overleg Huiselijk Geweld wordt door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld.