login »

Team Bemoeizorg Midden-Brabant

Team Bemoeizorg richt zich op burgers die het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt, of niet hebben kunnen vinden. Er zijn meestal structurele problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen, maar ook aan ernstige vervuiling en/of schulden.

Het zijn mensen die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar deze zorg ernstig mijden. Vaak is er ook sprake van overlast of een gevaarlijke situatie voor hun omgeving of henzelf. Het kan ook gaan om mensen die zich juist terugtrekken. Het ontbreekt hen doorgaans aan sociale contacten en (familiaire) verbanden zijn verbroken of verstoord.

Doel van team bemoeizorg:

  • Het ongevraagd bieden en organiseren van zorg en ondersteuning aan zorgwekkende zorgmijders en deze (indien nodig) toeleiden richting de reguliere zorg.
  • Een nuttige bijdrage leveren aan het reguleren en terugdringen van overlastgevend gedrag in de directe omgeving.
Het laatste redmiddel
“In eerste instantie was meneer een echte zorgmijder en dan kun je geen kant op. Dan sta je met je rug tegen de muur, ook als wijkagent. Op dat moment heb je niet zoveel meer in de aanbieding. Dan is bemoeizorg het laatste redmiddel. Die heb ik vervolgens ingeschakeld. We zijn eigenlijk hand in hand bij de tent waarin de man bivakkeerde aan gaan kloppen en we hebben een heel goed gesprek gevoerd. Het was wel een gesprek in één richting. Dat was gewoon even noodzakelijk.” - Meldende wijkagent