login »

Bestuur en partners

Het Algemeen Bestuur van het ZVHBZO bestaat uit vertegenwoordigers van alle 21 gemeenten in de regio zuidoost-Brabant. Hieruit is een Dagelijks Bestuur samengesteld dat toeziet op de bedrijfsvoering van het ZVHBZO.

Dagelijks Bestuur ZVHBZO

  • burgemeester Paul Verhoeven (gemeente Heeze-Leende, voorzitter, namens subregio Dommelstroom),
  • wethouder Samir Toub (gemeente Eindhoven, secretaris, namens subregio Eindhoven),
  • wethouder Harrie van Dijk (gemeente Helmond, penningmeester, namens subregio Peelland),
  • burgemeester Frank van der Meijden (gemeente Laarbeek, namens subregio Peelland),
  • burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (gemeente Oirschot, namens subregio De Kempen),
  • wethouder Mathil Sanders-de Jonge (gemeente Geldrop-Mierlo, namens subregio Dommelstroom) en
  • wethouder Véronique Zeeman (gemeente Best, namens subregio De Kempen).

In het ZVHBZO werken de volgende organisaties samen voor een veiliger en leefbaarder regio, door te signaleren, direct te overleggen en te adviseren: