login »

Bestuur en partners

Het Algemeen Bestuur van het ZVHBZO bestaat uit vertegenwoordigers van alle 21 gemeenten in de regio zuidoost-Brabant. Hieruit is een Dagelijks Bestuur samengesteld dat toeziet op de bedrijfsvoering van het ZVHBZO.

Dagelijks Bestuur ZVHBZO

  • burgemeester Paul Verhoeven (Heeze-Leende, voorzitter, namens subregio Dommelstroom),
  • wethouder Renate Richters (Eindhoven, secretaris, namens subregio Eindhoven),
  • wethouder Harrie van Dijk (Helmond, penningmeester, namens subregio Peelland),
  • burgemeester Frank van der Meijden (Laarbeek, namens subregio Peelland),
  • burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (Oirschot, namens subregio De Kempen),
  • wethouder Peter Looijmans (Geldrop-Mierlo, namens subregio Dommelstroom) en
  • wethouder Ria van der Hamsvoord-Huijbers (Best, namens subregio De Kempen).

In het ZVHBZO werken de volgende organisaties samen voor een veiliger en leefbaarder regio, door te signaleren, direct te overleggen en te adviseren: