login »

Actueel

Vacatures

Op dit moment heeft ZVHBZO een vacature voor een procesondersteuner. Kijk voor meer informatie in onze rubriek Vacatures.


Nieuwsbrieven


Terugblik webinar re-integratie ex-gedetineerden Oost-Brabant

Samen met de collega's van Zorg- en Veiligheidshuis BNO, 3RO, DJI en VLOT organiseerden we op 29 juni het webinar re-integratie ex-gedetineerden Oost-Brabant.

Het vernieuwde Bestuurlijk Akkoord Nazorg ex-gedetineerden kennen we natuurlijk al sinds 2019. De uitgangspunten van dit bestuurlijk akkoord zijn met ingang van 1 juli ook verankerd in de Wet Straffen en Beschermen. In het webinar worden kort het bestuurlijk akkoord en de Wet (in het bijzonder 18a en 18b) toegelicht.

Webinar gemist? Het is hier terug te zien:

Het is mogelijk dat de video (door uw cookie-instellingen) niet zichtbaar is. Klik hier om de video op te bekijken op YouTube


Jaarverslag 2020

‘Voor het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is 2020 een belangrijk schakeljaar geweest. Het aantal aangemelde casussen was opnieuw hoog. We hebben ons maximaal ingezet om partners te helpen bij het aanpakken en oplossen van problemen rond complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid.’

Met deze woorden opent bestuursvoorzitter Paul Verhoeven het ZVHBZO-jaarverslag over het drukke én bijzondere 2020.


Visie 2020–2022

Waar staan we en waar gaan we naartoe? In deze visie 2020-2022 leest u hoe het ZVHBZO zich nu en de komende tijd ontwikkelt, om waardevol bij te dragen aan een veiligere en leefbare regio.


Jaarverslag 20199