login »

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarverslag 2022

Graag delen wij met jullie het jaarverslag 2022. In het jaarverslag 2022 laten wij zien welke inspanningen er zijn verricht en (financiële) resultaten zijn geboekt. Het jaarverslag geeft ook een inkijk in de ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de dienstverlening en de samenwerking met onze ketenpartners.

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door steeds zwaardere casuïstiek. Deze meervoudige complexe problematiek, criminaliteit en ernstige overlast vraagt om een domein overstijgende integrale aanpak waarbij ketenpartners samen buiten de grenzen denken en werken. Vanuit ons Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek doen we dit vanuit de gedeelde visie dat fysiek dicht bij elkaar werken de keten versterkt. Daarnaast hebben wij op onze locatie geïnvesteerd in hybride vergaderplekken, zodat ook digitaal #dekrachtvandichterbij wordt ervaren.
lees meer

Zie ook:


 
VOLG ONS OOK OP: