login »

Nieuws

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarverslag 2022

28 augustus 2023
In het jaarverslag 2022 laat het ZVH zien welke inspanningen er zijn verricht en (financiële) resultaten zijn geboekt. Het jaarverslag geeft ook een inkijk in de ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de dienstverlening en de samenwerking met de ketenpartners.
lees meer

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarplan 2023

22 december 2022
In dit jaarplan geeft het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek de speerpunten voor het jaar 2023 weer. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkellijnen van de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021.
lees meer

ZVH Westelijke Mijnstreek, jaarverslag 2020 en 2021

15 december 2022
Online jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek over de jaren 2020 en 2021. De kern van het jaarverslag zijn de cijfers en scores per thema en uitgesplitst per gemeente. Hierdoor worden de cijfers en trends snel duidelijk. Als er sprake is van een opvallende trend of ontwikkeling, dan wordt deze apart geduid met een korte toelichting. Uiteraard zijn ook de financiële begrotingscijfers over 2020 en 2021 terug te vinden in het verslag.
lees meer

Derde nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

20 juni 2022
Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze derde, en tevens laatste, nieuwsbrief krijgen lezers inzicht in de behaalde resultaten en hoe deze worden geborgd. Ook wordt duidelijk hoe de partners na afronding van het project succesvol kunnen blijven samenwerken.
lees meer

Tweede nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

15 juli 2021
Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze tweede nieuwsbrief worden de ontwikkelingen binnen de twee pijlers van het project beschreven.
lees meer

Nieuwsbrief Governance Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

10 mei 2021
Bent u geïnteresseerd in wat er speelt op het vlak van Governance Zorg en Veiligheid in Zuid-Limburg? Lees dan de gelijknamige nieuwbrief met de laatste ontwikkelingen en achtergronden.
lees meer

Eerste nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

6 mei 2021
Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze eerste nieuwsbrief worden de doelen van het project beschreven en komt een aantal betrokkenen aan het woord.
lees meer

Nieuwe animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

31 maart 2020
In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


Infographic ‘basisverhaal Zorg- en Veiligheidshuizen’

31 maart 2020
Het Landelijk programma voor de Zorg- en Veiligheidshuizen heeft een infographic ontwikkeld die ‘in een oogopslag’ duidelijk maakt waaruit de taken van de ZVH'en bestaan. De infographic maakt daarnaast inzichtelijk wat de meerwaarde is van de ZVH'en als regionaal georganiseerde interventiekracht in complexe casuïstiek.
lees meer
.


Video themabijeenkomst Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

18 november 2019
Evaluatie Veiligheidshuis 2.0. Dat was het onderwerp van de themabijeenkomst die vorige maand werd gehouden in het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Tijdens de bijeenkomst is een video gemaakt waarin onze ketenpartners aan het woord komen over de kracht van het Veiligheidshuis.
lees meer

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek publiceert Jaarrapportage 2018

13 november 2018
Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het verslag geeft een terugblik op het jaar 2018 en biedt perspectief op 2019.
lees meer

Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek ontschot dagelijks

14 maart 2019
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek maakte de afgelopen jaren een grote ontwikkeling door. Dit heeft geleid tot de breed gevoelde wens, door zowel het Veiligheidshuis als ketenpartners, om de samenwerking de komende jaren nog verder te versterken. Dit interview laat Erik Duijf, coördinator bij het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek, aan het woord.
lees meer

Officiële opening Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek

3 december 2018
Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek presenteerde vorige week woensdag trots officieel haar nieuwe onderkomen aan alle genodigden in het voormalige GGD-gebouw aan de Geleenbeeklaan in Geleen. De nieuwe huisvesting valt samen met een belangrijke volgende fase voor de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Een fase waarin nóg meer de verbinding met elkaar moet worden gezocht, nu de regie voor zorg en veiligheid steeds meer in handen van de gemeenten komt te liggen.
lees meer



 
VOLG ONS OOK OP: