login »

Lokale thema’s

Regieteam

Het regieteam is een multidisciplinair overleg (MDO) op maat met professionals uit de eerste en tweede lijn binnen het zorg- en veiligheidsdomein en maakt onderdeel uit van het Zorg- en Veiligheidshuis. Hier worden signalen en casuïstiek besproken als een integrale aanpak of meedenken vanuit de tweede lijn noodzakelijk is.

Het Zorg- en Veiligheidshuis faciliteert het regieteam middels het leveren van een onafhankelijk voorzitter en neemt op verzoek ook als adviseur deel aan het regieteam. Het Zorg- en Veiligheidshuis ondersteunt het regieteam op administratief gebied en het regieteam vindt plaats binnen de locatie van het Zorg- en Veiligheidshuis.

De huisvesting van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek sluit naadloos aan bij bovenstaande ontwikkeling. De verbinding tussen de domeinen zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid is hiermee ook fysiek gelegd. Het uitgangspunt ‘wat er in de wijken kan plaatsvinden moet daar ook plaatsvinden’ blijft overeind, evenals ‘de inwoner staat centraal’.

Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) vervangen door nieuwe wetgeving. Onder de nieuwe wetgeving vindt een opsplitsing plaats naar doelgroepen en specifieke regels omtrent verplichte zorg van deze doelgroepen:

  • Wet zorg en dwang (Wzd): omvat regels met betrekking tot verplichte zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie);
  • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz): omvat regels met betrekking tot verplichte zorg voor mensen met een psychische aandoening.

Voor de Westelijke Mijnstreek is door de gemeenten gekozen om aan te sluiten bij de bestaande structuren binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit mede ook vanuit haar reeds opgedane kennis- en expertise op het snijvlak van zorg- en veiligheid.

Het Zorg- en Veiligheidshuis behandelt de meldingen en verricht, indien van toepassing, het verkennend onderzoek in het kader van de Wvggz. Er zijn twee procesregisseurs aangenomen in het kader van de uitvoering van deze nieuwe taak. Hierbij is rekening gehouden met de expertise die deze functie vraagt.


 
VOLG ONS OOK OP: