login »

Wie zijn wij?

Medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen faciliteren de samenwerking tussen professionals van de samenwerkende organisaties. De vaste kern van ZVHG bestaat uit procesregisseurs, procesondersteuners en een ketenmanager. Daarnaast zorgen liaisons van Openbaar Ministerie, politie, reclassering en Dienst Justitiƫle Inrichtingen voor een goede verbinding tussen hun organisatie en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Regie op het samenwerkingsproces

De procesregisseur voert de regie op het samenwerkingsproces en werkt hierbij samen met de procesondersteuner. Binnen het team zijn de volgende aandachtsgebieden verdeeld; persoonsgerichte aanpak, jeugd, nazorg gedetineerden en mensenhandel. De ketenmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Convenant, stuurgroep en bestuur

De samenwerking binnen het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen is vastgelegd in een convenant, getekend door gemeenten en partners vanuit zorg en veiligheid. De stuurgroep ZVHG voert de strategische regie en bestaat uit vertegenwoordigers van de ketenpartners.

Het bestuur ZVHG bestaat uit de burgemeesters van de Groninger gemeenten en zorgt ervoor dat ZVHG over voldoende middelen beschikt om de taken uit te kunnen voeren. Dankzij deze netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar. ZVHG maakt deel uit van een landelijk dekkend netwerk van Zorg- en Veiligheidshuizen.

Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het Zorg-en Veiligheidshuis Groningen in 2020 beschreven.

Download: Zorg-en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG), jaarverslag 2020