login »

Huiselijk Geweld / MDA++

Vanuit de visie op de gefaseerde ketenzorg wordt door gemeenten, VT, Politie, OM, 3RO en RvdK samengewerkt aan de ambitie om huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen, en het vervolgens zo snel mogelijk te stoppen en duurzaam op te lossen. We zijn, als onderdeel van deze keten, gericht op het vergroten van veiligheid in gezinnen, het voorkomen van recidive en het vinden van passende interventies vanuit het perspectief van zorg, civielrecht, bestuursrecht en strafrecht.

MDA++/Huiselijk Geweld De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++)

MDA++ voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Met als doel de cirkel van geweld te doorbreken.

Intensivering samenwerking VT/ZSM en ZVHN

Bijna alle zaken van HG die strafrechtelijk vervolgd worden komen binnen bij ZSM. Voor het duurzaam stoppen van geweldspatronen is samenwerking nodig van hulpverlening en strafrecht. Daarmee is investeren in een goed lopend werkproces op de koppelvlakken tussen ZSM, VT en het ZVHNL van belang.