login »

Radicalisering

Het thema Radicalisering is in relatie tot de opbouw van expertise en in de aanpak van complexe casuïstiek en een systeemgerichte aanpak (gezin), ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De basis voor de uitvoering is neergelegd in het convenant “Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming radicalisering en extremisme Provincie Limburg” (maart 2020).

Centraal in de aanpak is de vorming van een (provinciale) weegploeg (1). De weegploeg beoordeelt de ingebrachte casus/melding en besluit tot:

  • geen actie nodig,
  • meer informatie nodig,
  • aanpak via ZVHNL of
  • strafrechtelijk onderzoek Openbaar Ministerie.

Indien de weegploeg van mening is dat voor een casus een Persoonsgerichte aanpak (PGA) nodig is, wordt de lokale driehoek geadviseerd om de casus over te dragen aan het Zorg- en Veiligheidshuis

Downloads

Casus aanmelden (via ons aanmeldportaal)

>> Ga naar het aanmeldportaal Samenwerking Noord- en Midden Limburg


1) De weegploeg bestaat uit: voorzitter (provinciaal netwerkregisseur radicalisering/polarisatie, politie, openbaar ministerie en betrokken gemeente.