login »

Radicalisering

In onze samenleving zijn terrorisme en extremisme helaas niet meer weg te denken. De doelstelling van de aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis is het reduceren van risico’s voor de samenleving die uitgaan van radicalisering, extremisme, uitreizen of terugkeer en het bieden van zorg aan casussubjecten.

Naast gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie zijn ook partners als bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Bureau Jeugdzorg en GGZ-instellingen bij de aanpak betrokken.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid de regie op het landelijke beleid op het thema en het beste zicht op het landelijke beeld. Zij coördineert en ondersteunt de aanpak. Daarnaast is de NCTV verbonden als inhoudelijk adviseur ten behoeve van de gemeenten voor duiding, analyse, kennis en advies.

Het casusoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis heeft tot doel om met alle betrokken partijen, ieder vanuit de eigen expertise, per casus te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Hiertoe wisselen de partijen signalen en/of andere noodzakelijke (persoons-)gegevens uit onder een apart landelijk convenant.

Casus aanmelden (via ons aanmeldportaal)

>> Ga naar het aanmeldportaal Samenwerking Noord- en Midden Limburg