login »

Mensenhandel

Binnen het ZVHNL wordt er intensief samengewerkt met andere partners aan de aanpak van mensenhandel en de zorg voor slachtoffers van mensenhandel. Enerzijds door het inzetten van onze zorgcoördinator die zich richt op het organiseren van hulp voor slachtoffers, slachtoffers en andere betrokkenen voorziet van informatie en andere professionals adviseert en informeert waar nodig. Anderzijds is er vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis een procesregisseur betrokken met als expertise mensenhandel.

De procesregisseur voert regie in complexe dadergerichte casuïstiek (PGA) op het gebied van mensenhandel. Daarnaast zijn zowel de zorgcoördinator en de procesregisseur binnen de regio Noord Limburg aanspreekpunt wat betreft mensenhandel en vraagbaak voor professionals in het Zorg- en Veiligheidsdomein.

Binnen de aanpak mensenhandel wordt nauw samengewerkt met ketenpartners zoals de ketenregisseur mensenhandel van het RIEC, Veilig Thuis, AVIM, NLA en diverse zorginstellingen.

Omdat mensenhandel niet stopt bij regionale grenzen wordt ook nauw samengewerkt met andere Zorg- en Veiligheidshuizen en wordt deelgenomen aan het screeningsoverleg mensenhandel Noord- en Midden Limburg. Op dit overleg worden signalen van mensenhandel ketenbreed geduid en worden afspraken gemaakt over welke aanpak wenselijk is om daders aan te pakken en slachtoffers de hulp te bieden die ze nodig hebben.

Casuïstiek voor het screeningsoverleg kan via onderstaande link worden aangemeld.

Casus aanmelden (via ons aanmeldportaal)

>> Ga naar het aanmeldportaal Samenwerking Noord- en Midden Limburg

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website mensenhandelinnederland.nl