login »

Mensenhandel

Voor de provincie Limburg zijn in eerste instantie een ketenregisseur Mensenhandel en twee zorgcoördinatoren (voor Noord- en Midden-Limburg en voor Zuid-Limburg) belast met ondersteuning in de aanpak van mensenhandel. De zorgcoördinator werkt samen met een daarvoor opgeleide procesregisseur voor Noord- en Midden-Limburg.

De zorgcoördinatoren maken onderdeel uit van de integrale aanpak mensenhandel, die vanuit het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Centrum (RIEC) Limburg wordt vormgegeven. De zorgcoördinatoren mensenhandel hebben de volgende taken:

  • coördinatie van de hulpverlening voor (mogelijke) slachtoffers
  • regelen van de informatievoorziening aan cliënten
  • optimaliseren van het regionale zorg- en ondersteuningsaanbod
  • verstrekken van advies en informatie aan professionals
  • afstemmen met en rapporteren aan regionale en landelijke samenwerkingspartners.

De procesregisseur van het ZVHNL voert de regie over de (complexe) casuïstiek mensenhandel die hieruit bekend raakt.

Casus aanmelden (via ons aanmeldportaal)

>> Ga naar het aanmeldportaal Samenwerking Noord- en Midden Limburg