login »

Mensenhandel

Voor de provincie Limburg zijn in eerste instantie een ketenregisseur Mensenhandel en twee zorgcoördinatoren (voor Noord- en Midden-Limburg en voor Zuid-Limburg) belast met ondersteuning in de aanpak van mensenhandel. De zorgcoördinator werkt samen met een daarvoor opgeleide procesregisseur voor Noord- en Midden-Limburg.

De zorgcoördinatoren maken onderdeel uit van de integrale aanpak mensenhandel, die vanuit het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Centrum (RIEC) Limburg wordt vormgegeven. De zorgcoördinatoren mensenhandel hebben de volgende taken:

  • coördinatie van de hulpverlening voor (mogelijke) slachtoffers
  • regelen van de informatievoorziening aan cliënten
  • optimaliseren van het regionale zorg- en ondersteuningsaanbod
  • verstrekken van advies en informatie aan professionals
  • afstemmen met en rapporteren aan regionale en landelijke samenwerkingspartners.

De procesregisseur van het ZVHNL voert de regie over de (complexe) casuïstiek mensenhandel die hieruit bekend raakt.